I onsdags var jag moderator för höstens Anderseminarium på Karlstads universitet. Firandet av Tryckfrihetsförordningen som fyller 250 år fortsatte, gäster var Martin Schibbye, Dilsa Demirbag Sten, Andreas Ekström, Ami Hedenborg, Börge Nilsson, Elnaz Baghlanian och Anders Alexanderson. Samtalen behandlade ämnen som den digitala revolutionen, nya affärsmodeller för journalistik, yttrandefrihetens funktion och läget för pressfriheten i vår omvärld.

Jag måste passa på att berömma Erika Hellekant Rowe på universitetet som sätter ihop programmet och arrangerar seminarierna. De är alltid sjukt intressanta och ger både ny kunskap och inspiration. Nästa tillfälle är någon gång i vår, det kommer antagligen vara lika bra då.

Här kan du läsa vad Nya Wermlands-Tidningen skrev om dagen.
Och här har Karlstads universitet gjort en sammanfattning.