En tidning om Lecabs historia

Lecab fyllde 50 år och ville göra en tidning som fångade företagets historia. Vi gjorde en tidning där vi bland annat intervjuade tidigare anställda och kunder. Kontoret skrev reportage, fotade och planerade tidningen. Layout, redigering och tryck skötte Nya Wermlands-Tidningen. Tidningen kom ut i början av mars 2012.